کلیدواژه‌ها = Esox lucius
تنوع ژنتیکی اردک‌ماهی (Linnaeus, 1758; Esox lucius) در شرق دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 467-477

محمد رضا کلباسی؛ مونا تبرک؛ محمد صادق علوی یگانه


تعیین پارامترهای رشد، ساختار سنی و نسبت جنسی اردک‌ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 479-490

امیرعلی مرادی نسب؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ هاشم نوفرستی؛ نیکتا مهدی پور


تعیین زمان ماندگاری و شناسایی اسیدهای چرب در اردک‌ماهی تالاب انزلی

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 15-26

مهسا حاجی صفرعلی؛ سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ بابک کرمی