کلیدواژه‌ها = مخمر
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر مکملهای پروبیوتیکی Bacillus subtilis وSaccharomyces cerevisiae بر پارامترهای زیستیArtemia franciscana در کشتهای انبوه

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-49

وحید رضایی امینلویی؛ نصراله احمدی فرد؛ امیر توکمه چی؛ ناصر آق