نویسنده = رسول قربانی
تعداد مقالات: 4
1. کارایی تکنیکی و عوامل مؤثر در آن با بهره‌گیری از رهیافت تحلیل فراگیر داده‌ها

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 495-504

سمیرا داد؛ رسول قربانی؛ علی دریجانی؛ سعید یلقی؛ محسن یحیایی


3. مطالعة برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در نهر تیل‌آباد، استان گلستان

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-70

فاطمه عباسی؛ رسول قربانی؛ سعید یلقی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ عبدالعظیم فاضل