نویسنده = علی طاهری
بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره‌های ریزجلبک Chlorella vulgaris جداشده از خلیج چابهار

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 437-445

گیلان عطاران فریمان؛ علی طاهری؛ ربابه جعفری