نویسنده = امیررضا علم دوست
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ایزوفرمهای میکرو‌آر.ان.ای Let-7 در آزادماهییان با استفاده از داده های بیوانفورماتیک

دوره 73، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 619-633

حمید فرحمند؛ احمد بهمنی نژاد؛ امیر عابد علم دوست


3. بررسی اثر سم موتاژن بوتاکلر بر برخی شاخص های خونی ماهی قزل-آلای رنگین کمان

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 36-43

امیر عابد علم دوست؛ علیرضا میرواقفی؛ پوریا غلامزاده