دوره و شماره: دوره 77، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-105 
شناسایی، ساختار جوامع و الگوی پراکنش پرتاران در خور تیاب-خلیج فارس

صفحه 13-24

ساناز کوثری؛ رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ علی ماشینچیان مرادی


اثرات نانوپلاستیک پلی استایرن بر شاخص های بافت شناسی کبد و شاخص‌های رشد و بقاء ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 25-36

ملیکا میرزایی نشترودی؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ غلامرضا رفیعی؛ حسن رحیمیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند


تغییرات فصلی میزان آگار و دو هورمون گیاهی در ماکرو جلبک Gracilaria corticata (Rhodophyta)

صفحه 53-68

حدیقه صائب مهر؛ فرناز رفیعی؛ محمدهادی گیویان راد؛ گلاله مصطفوی