دوره و شماره: دوره 77، شماره 2، خرداد 1403، صفحه 107-183 
نقش آگاهی و شناخت زیست‌محیطی صیادان محلی شهرستان آبادان در انجام صید مسئولانه

صفحه 157-171

علی دانش مهر؛ محمد خسروی زاده؛ پرویز زارع؛ نیما شیری؛ نگین درخشش