نویسنده = لاله رومیانی
کاربرد وزیکول های پروبیوتیک Bacillus licheniformis به‌عنوان عامل ضدباکتریایی طبیعی جهت افزایش کیفیت فیلة ماهی قزل آلای رنگین‌کمان

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 409-421

مجید طاهرپور؛ لاله رومیانی؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسایی مهرجان


مطالعه پیشگویی تغییرات کیفی فیله کپور علفخوار بسته‌بندی شده در اتمسفر تغییر یافته به روش سطح پاسخ

دوره 73، شماره 3، مهر 1399، صفحه 441-454

شیرین افشارینسب؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ لاله رومیانی