کلیدواژه‌ها = Aeromonas hydrophila
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تغییرات آنزیم آنتی‌اکسیدان SOD در کبد ماهیان درمان‌شده با اکسی‌وت(اکسی‌تتراسایکلین)

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 287-296

سهیلا فیض بخش؛ علیرضا میرواقفی؛ پگاه فرهنگ


5. ارزیابی ژن های حدت (آئرولیزین، الاستاز و لیپاز) در بیماری زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 397-406

مهتاب خلفیان؛ مصطفی اخلاقی؛ حسن شریفی یزدی؛ مجتبی علیشاهی


6. مطالعه فاکتورهای خونی و آسیب‌شناسی بافتی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 217-227

کمال احمدی؛ علیرضا میرواقفی- بیماریها؛ مهدی بنایی؛ maryam mousavi