کلیدواژه‌ها = ماندگاری
کاربرد وزیکول های پروبیوتیک Bacillus licheniformis به‌عنوان عامل ضدباکتریایی طبیعی جهت افزایش کیفیت فیلة ماهی قزل آلای رنگین‌کمان

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 409-421

مجید طاهرپور؛ لاله رومیانی؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسایی مهرجان


بررسی شیوه های مختلف کشتار ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر کیفیت و ماندگاری آن طی دورۀ نگهداری در یخچال

دوره 70، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 416-423

عاطفه مسلمی اجارستاقی؛ مهران مسلمی؛ سهیل ایگدری؛ سید ولی حسینی؛ روزبه عابدی


ارزیابی مدت ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان تیمار شده با پوشش های خوراکی مختلف

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 417-430

مردمرادیان نسیم؛ کاوه رحمانی فرح؛ سید مسعود حسینی؛ بهارک صحت نیا