دوره و شماره: دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 353-461 (4-65-91) 
4. تغییرات زمانی جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه زریبار در لایه‏های سطحی (نیم متری) آب

صفحه 389-398

تحسین رحمانی؛ هادی پورباقر؛ آرش جوانشیر خوئی؛ برزان بهرامی کمانگر


5. بررسی تأثیر نوکلئوتید موجود در جیره بر ترکیب اسیدهای آمینه عضله قزل‏آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 399-408

نعیمه سلیمی خورشیدی؛ سعید کیوان شکوه؛ امیرپرویز سلاطی؛ محمد ذاکری؛ نعمت الله محمودی؛ احمد طهماسبی کهیانی


7. مقایسه برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی Boleophthalmus dussumieri در استان های هرمزگان و بوشهر

صفحه 421-428

لیلا عبدلی؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی؛ ابراهیم رضازاده کته سری


9. ارزیابی بازار مصرف آبزیان در شهر اصفهان

صفحه 439-446

لاله موسوی ده موردی؛ احسان فامیل محمدی؛ زهرا بهدانی


شماره‌های پیشین نشریه