دوره و شماره: دوره 76، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 181-340 
تأثیر سمیت مزمن حشره کش دیازینون بر شاخص‌های رشد، بقاء و فعالیت‌های فیزیولوژیکی آرتمیای دریاچة ارومیه (Artemia urmiana)

صفحه 237-249

سونا قمرشناس؛ بهروز آتشبار کنگرلوئی؛ کوروش سروی مغانلو؛ احمد ایمانی؛ مجتبی پوراحد انزابی


بررسی تأثیر کووید-19 روی صنعت فرآوری محصولات شیلاتی کشور

صفحه 295-304

یزدان مرادی؛ محمود بهمنی؛ ذبیح الله بهمنی؛ مهدی گلشن؛ شهرام صفی‌یاری