دوره و شماره: دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 133-273 
شناسایی ساختار جمعیت کفزیان رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایلام

صفحه 163-171

مهران جواهری بابلی1؛ محمد ولایت زاده2*؛ الهام محمدزاده3


اثرعوامل اکولوژیک شوری و دما درپرورش متراکم پاروپای گونه Acartia tonsa دریای خزر

صفحه 211-219

فاطمه شاکری1؛ محمدعلی نعمت اللهی2*؛ آرش جوانشیر2؛ ابوالقاسم روحی3