موضوعات = زیست شناسی آبزیان
استخراج ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی از تنتاکول های ماهی مرکب Sepia pharaonis و بررسی خاصیت ضد انعقادی این ترکیبات

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 397-407

سحر شعبانی پنبه چوله؛ صابر خدابنده؛ مهدیه طهماسبی؛ شهلا همتی؛ مریم حامدی


بررسی اثرات سطوح مختلف نسبت جذب سدیم (SAR) آب مخازن بر شاخص‌های تولیدمثلی مولدین مادة میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 52-61

سینا جوانمردی؛ کامران رضایی توابع؛ سعید مرادی؛ حامد غفاری فارسانی


بررسی تنوع زیستی اجتماعات پلانکتونیک میگوشکلان در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-62

سپیده سلیمانی پی؛ نسرین سخایی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ محمدعلی سالاری


تأثیر دوره‌های نوری و شدت نور مختلف بر قابلیت تولید تخم، درصد تخم‌گشایی، زمان رسیدگی جنسی و نسبت جنسی در Acartia clausi

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 383-396

محمدرضا رحیمی بشر؛ مریم یحیی زاده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ مجید راستا؛ حر ترابی جفرودی


بافت‌شناسی تکامل دستگاه گوارش لاروماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) دریای خزر

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 625-639

مرتضی یعقوبی؛ باقر مجازی امیری؛ محمد علی نعمت اللهی؛ سعید یلقی


تعیین منشأ هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای در منطقة ساحلی بوشهر با استفاده از مطالعة نسبت ترکیبات مذکور در دوکفه‌ای Barbatia helblingii

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 237-249

علیرضا صفاهیه؛ معصومه محمودی؛ کمال غانمی؛ یدالله نیک پور؛ امیر مهدویانی


اثر دماهای مختلف بر ویژگی‌های زیستی: رشد، بقا، طول عمر و صفات تولیدمثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea; Anostraca)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 453-461

محمد رضا غریبی؛ محمدعلی نعمت الهی؛ ناصر آق؛ بهروز آتشبار؛ ماندانا کاظمی


تعیین پارامترهای رشد، ساختار سنی و نسبت جنسی اردک‌ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 479-490

امیرعلی مرادی نسب؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ هاشم نوفرستی؛ نیکتا مهدی پور