نویسنده = غلامرضا رفیعی
تعداد مقالات: 16
3. تأثیر افزودن ویتامینB3 در یک سازگان توأم ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه کاهو (Lactuca sativa) و بررسی عملکردی رشد گیاه و ماهی

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 163-174

عرفان سلمرودی؛ غلامرضا رفیعی؛ احسان هاشمی؛ کامران رضایی توابع


4. تصفیه پساب آبزی‌پروری با استفاده از سیستم ترکیبی ماهی-فیتوپلانکتن-زئوپلانکتن

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 41-52

هادی پورباقر؛ غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ فاتح معزی


5. بررسی اثر جیره های حاوی برگ درختان بر ماندگاری، تکثیر و پرورش دافنی ماگنا (Daphnia magna) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-43

غلامرضا رفیعی؛ نازنین معتمدی؛ مهدی اسماعیلی بیدهندی


8. خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 189-203

غفار ابراهیمی؛ باقر مجازی امیری؛ غلام رضا رفیعی؛ علی شعبانی


11. بررسی نسبت­ های مختلف C:N:P بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و تغذیه کپورماهیان چینی و فراوانی فیتوپلانکتون­ ها

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 496-505

مهران مسلمی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ آرش جوانشیرخوئی


14. مقایسۀ عملکـرد و کارایی دو سیستم پرورشی خودکـار، مبتنی بر منطق فازی و متداول، در تولید ماهی پاکو قرمز (Piaractus brachypomus)

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-253

مهدی سعادت فرد؛ حجت احمدی؛ غلامرضا رفیعی؛ سید سعید محتسبی


15. بررسی تأثیر تیمارهای آب لب‌شور تهیه‌شده به روش‌های مختلف در شاخص‌های رشد و کیفی مراحل لاروی میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 223-236

غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ مایک فرینسکو؛ هری دانیلز؛ محمد مهدی شعیری


16. بررسی مقایسه ای شکل لارو های سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 137-147

حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ غلامرضا رفیعی